Urzędy pracy opublikowały informację na temat bezrobocia w pierwszym kwartale tego roku. W Małopolsce bez pracy pozostawało zaledwie 4,8% osób.

Pod koniec kwartału w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 71 091 bezrobotnych (ponad 12 tys. osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2017, co oznacza spadek bezrobocia rok do roku prawie o 15%).  Z kolei w stosunku do poprzednich trzech miesięcy bezrobocie zmniejszyło się o 12% (9 308 osób).

Województwo małopolskie znajduje się na trzeciej pozycji w Polsce pod względem stopy bezrobocia, za województwami: wielkopolskim (3,3%) i śląskim (4,5%). Na koniec czerwca stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 4,8%.

Zróżnicowanie stopy bezrobocia w powiatach jest ponad czterokrotne: od 2,5% w Krakowie do 10,9% w powiecie dąbrowskim. Poza Krakowem stopa bezrobocia niższa od wojewódzkiej występuje w powiatach: myślenickim (2,8%), mieście Nowy Sącz (3,2%), suskim (4,3%), krakowskim (4,3%) i bocheńskim (4,5%).

Spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w II kwartale 1 097 zostało zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (przed rokiem było to 1 616 osób).  Z kolei 17 937 osób wyrejestrowanych z PUP podjęło pracę.

Źródło: biznes.lovekrakow.pl