Wykorzystajmy dobre sąsiedztwo. Organizując przybycie pracowników z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii do Polski, wiemy, że pomagamy obu zaangażowanym stronom: pracownikom, którzy szukają swojej szansy w Polsce, oraz pracodawcom, którym ułatwiamy elastyczne uzupełnienie braków kadrowych.

JDM Poland od 2014 roku zatrudnia dla firm z Polski zarówno specjalistów, jak i dobrze zmotywowanych pracowników fizycznych. Firmom, które podpisują z nami umowy, dostarczamy wykwalifikowaną kadrę w formie leasingu pracowniczego. Rekrutujemy również fachowców według wskazanych kryteriów, aby idealnie uzupełniali kadrę Państwa przedsiębiorstw. Doskonale znamy rynki wschodnich sąsiadów Polski i wybieramy takich kandydatów, którzy zagwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Doradzamy, gwarantujemy dopełnienie wszystkich formalności, zakwaterowanie i zawarcie umów z pracownikami, a pracodawcom zapewniamy rzetelny, zaangażowany personel.

Umożliwiamy szybkie uzupełnienie kadry w oparciu o korzystną dla pracodawcy – zarówno finansowo, jak i formalnie – umowę leasingu pracowniczego. W przypadku dłuższej nieobecności pracownika zapewniamy jego zastępstwo w ramach podpisanej umowy. Zatrudnionych, którzy nie sprawdzili się na danym stanowisku, możemy oddelegować do innych zadań, proponując na ich miejsce nowych, mających analogiczne kwalifikacje.

Z nami zyskują Państwo nie tylko 100-procentową pewność całkowitych, niewygórowanych kosztów zatrudnienia. Zyskują Państwo też gwarancje, że wszyscy pracownicy są przebadani medycznie, wstępnie przeszkoleni z ogólnych zasad BHP, a w przypadku prac spożywczych – że mają aktualną ksiażeczkę zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne. Z Państwa strony wystarczy oszacowanie zapotrzebowania i przełożenie go na zysk firmy. Kompleksową koordynację wzrostu zatrudnienia zapewni JDM Poland.