Od stycznia do czerwca 2018 r. obcokrajowcy zarejestrowali w Polsce 3658 firm – nieco ponad 100 mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Według prezesa Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej Jarosława Nowrotka, w tym roku jednak może paść rekord liczby nowych spółek z zagranicznym kapitałem.

Jak prognozuje Nowrotek, w 2018 roku może łącznie powstać nawet 7,3 tysiąca nowych firm z zagranicznym kapitałem, w porównaniu do 7282 w 2017 r. Od kilku lat Polska bowiem notuje nieustanny wzrost liczby spółek zakładanych przez obrokrajowców:

3658 w 2013 r.;

4390 w 2014 r.;

6706 w 2015 r.;

7122 w 2016 r.;

7282 w 2017 r.

Nowrotek podkreśla, że spółki w Polsce zakładają «przede wszystkim obcokrajowcy ze Wschodu» – Ukraińcy i Białorusini, ale też Wietnamczycy, Litwini i Łotysze. «Inwestorzy z Zachodu stanowią zdecydowaną mniejszość» – podkreśla ekspert.

Znakomita większość tych firm – niemal 3 tysiące – została założona przez osoby fizyczne, instytucje i inne spółki odpowiadały tylko za powstanie 18 proc. z nich.

Źródło: businessinsider.com.pl