Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowe,
ważne rozporządzenie związane z ochroną prywatności – Ogólne Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(w skrócie “RODO”).
Nakłada ono wymóg na firmy działające na terenie Unii Europejskiej, aby zwracały szczególną uwagę na dane osobowe otrzymywane od klientów.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.
Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest JDM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kalatówki 30, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu:
• świadczenia naszych usług
• przechowywania danych archiwalnych dla potrzeb rachunkowych i podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe udostępniane są podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ww celów: podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi doradztwa prawnego, finansowego i kadrowego w celu realizacji usług, z których Państwo korzystają- przy czym te podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie z jego poleceniami oraz organom publicznym, bankom w przypadku gdy przewidują to przepisy prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane nie będą przekazywane.

Okres przechowywania danych.

Państwa dane są przechowywane po to by:

• prowadzić statystyki i archiwa, wykonać obowiązki, które wynikają z przepisów prawa,
• dochodzić roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

Uprawnienia w związku z przekazanymi danymi osobowymi.

W związku z ich pozyskaniem, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, wysyłać pytania dotyczące danych osobowych kontaktując się z nami za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:
– wysyłając e-mail na adres:
– wysyłając na adres korespondencyjny:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego. Takim organem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych jest niezbędne?

Nie jest to konieczne, jednak jeśli odmówią Państwo podania wymaganych danych może to skutkować brakiem możliwości podjęcia współpracy.

Obowiązujące przepisy prawa mogą również wymagać podania innych danych bez których nie moglibyśmy wystawiać faktur, przechowywać informacji niezbędnych do rozpatrywania reklamacji.

Państwa dane są przetwarzane automatycznie, jednak nie służą do profilowania w jakimkolwiek zakresie. Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych .
Dziękujemy za korzystanie z naszych usług.